Fundacja
Farmacji
Dolnośląskiej

Fundacja Farmacja Dolnośląska

Fundacja powstała w roku 2001, a sądownie została zarejestrowana 15 stycznia 2002 roku. Powołana została przez grupę 25 farmaceutów z aptek i Wydziału Farmaceutycznego, Dolnośląską Izbę Aptekarską, nie istniejącą już dzisiaj Hurtownię Aptekarską Hygea oraz Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne HascoLek. Z datków tych osób i instytucji został utworzony fundusz założycielski, następnie wybrano Zarząd i Radę Programową Fundacji. Prezesem Fundacji został wybrany prof. dr hab. Janusz Pluta, a przewodniczącą Rady Programowej dr Alicja Noculak-Palczewska, którzy pełnią swoje funkcje do dnia dzisiejszego. Fundacja została powołana w celu wspierania wszelkich inicjatyw środowiska farmaceutycznego, w tym w szczególności w celu pomocy wrocławskiemu Wydziałowi Farmaceutycznemu. Statut przewiduje możliwość zakupu sprzętu i aparatury, podręczników, finansowanie wydawnictw z zakresu farmacji, szkoleń, konferencji i zjazdów, wspieranie finansowe studentów i osób związanych z farmacją.